Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Tietosuoja-asetuksen luvussa 4 käsitellään mm. rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden yleisiä velvollisuuksia ja vastuita, henkilötietojen käsittelyn turvallisuuteen liittyviä säännöksiä, tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia sekä tietosuojavastaavan nimittämistä ja tehtäviä.

Luku 4: Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä