Tietojen salassapito

Artikla 76

Tietojen salassapito

Luku 7

Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

1. Tietosuojaneuvoston keskustelut ovat luottamuksellisia neuvoston katsoessa sen tarpeelliseksi työjärjestyksensä mukaisesti.

2. Oikeudesta tutustua tietosuojaneuvoston jäsenille, asiantuntijoille ja kolmansien osapuolten edustajille toimitettuihin asiakirjoihin säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001.