Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused

Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused

Andmekaitsemääruse 8. peatükk käsitleb andmesubjektide õigusi ning vastutava töötleja ja isikuandmete töötleja vastutust ja haldustrahve.