Rättsmedel, ansvar och sanktioner

Rättsmedel, ansvar och sanktioner

Kapitel 8 i dataskyddsförordningen handlar om de registrerades rättigheter och ansvar och administrativa böter för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.